Centraal Wonen Opaalstraat is een wooncollectief. We hebben onze eigen woningen, maar kiezen er ook bewust voor om een gemeenschap te vormen. Er zijn veel gezamenlijke activiteiten mogelijk: van samen eten, koffie drinken en swing/kroegavonden tot georganiseerde spelletjesavonden, dauwtrappen, tuinwerkdagen, feesten en Sinterklaasfeest voor kinderen. Deze activiteiten kunnen in onze ruime buitenruimte plaatsvinden, of in een van de gezamenlijke huiskamers. Er gebeurt natuurlijk alleen iets, als we het zelf organiseren...

 

Meedenken en besluiten

Om alles goed te laten verlopen is er een bewonersvereniging, de vereniging Centraal Wonen Opaalstraat waar alle bewoners lid van zijn. Het CWO-bestuur organiseert bewonersbijeenkomsten waar allerlei lopende zaken aan de orde komen, al dan niet door bewoners zelf ingebracht. Er worden meningen uitgewisseld en er wordt gestemd over voorstellen.

 

Beheerstaken

Centraal Wonen is leuk, anders, maar niet vrijblijvend! Om het project in stand te houden moet er wel werk verricht worden. Zo moeten er af en toe beslissingen worden genomen en zijn er ruimten en voorzieningen (zoals de tuinen, de logeerkamer, de kopieerruimte, de wasmaschineruimtes...) die wij zelf in beheer hebben. Het werk varieert dus van bestuurlijk werk tot allerlei praktische zaken. Van alle bewoners wordt een actieve bijdrage aan de verenigingsactiviteiten verwacht: we geven samen ons woonproject vorm!

 

Leuke activiteiten

Naast of in plaats van beheerstaken kun je je ook bezig houden met het organiseren van activiteiten voor bewoners. Of je kunt bijdragen aan ons buurtkrantje de OpaalLokaal, waarin naast serieuze stukken ook andere stukken staan, zoals mensen die zich voorstellen en aardigheidjes.

 

Enthousiast om mee te doen, wil je meer informatie en een keer komen kijken? Meld je dan aan voor de eerstvolgende rondleiding. Lees meer over de aanmeldprocedure onder woningtoewijzing.

-> terug naar het overzicht